Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Φτερικουδιού, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:  
 
Ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Ευριπίδου (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99568312
   
Ονοματεπώνυμο: Μόδεστος Ιακώβου (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99747949
   
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Ουρανία Μιχαήλ
Τηλέφωνα: 99970665
   
Ονοματεπώνυμο: Μαρία Μουσουλή
Τηλέφωνα: 99821271
   
Ονοματεπώνυμο: Στάθης Ευσταθίου
Τηλέφωνα: 99874608